Temetői szabályzat

 

A temető nyitva tartása nem korlátozott.

A hozzátartozók a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen kívül miden temetői tevékenységet (pad elhelyezése, fa ültetése stb.) be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének. A sírhely birtokosa köteles a sírhely és környékének gondozásáról, gyomtalanításáról gondoskodni.

A temetőben munkát végző vállalkozók (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató stb.) tevékenységük gyakorlása során a temető-látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.

A temetőben és annak közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja. Ebben az esetben a temető tulajdonosa és a látogatók is feljelentéssel élhetnek.

A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

Kutyát - vakvezető kutya kivételével - vagy más állatot a temetőbe bevinni tilos.

Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani.

A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni - a mozgáskorlátozottak és a bejelentett, illetve engedélyezett munkálatokat végzők kivételével - tilos.

A temetőben szemetelni, a sírokat, kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat beszennyezni, rongálni, eltávolítani tilos.

A temetőben avart, elszáradt koszorút, virágmaradványt és egyéb anyagokat égetni tilos.

A temetőben keletkezett hulladékot csak az üzemeltető által arra kijelölt helyre lehet lerakni.

A sírok kerítéssel nem határolhatók körül.

A temetőkben gyertyát gyújtani csak úgy lehet, hogy tűzveszély ne keletkezzen.

A temető területén a nyilvános illemhely tisztaságára és épségére mindenki köteles vigyázni.

A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát kiszállítani - vagyonvédelmi okokból - csak a tulajdonoshoz történő előzetes bejelentés után szabad.

A temető tulajdonosának engedélye nélkül a temetőben tilos fát vagy bármely dísznövényt kivágni. Amennyiben a sírhely felett rendelkező személy úgy látja, hogy egy fa, vagy bármely más növény akadályozza őt a sírhely megközelítésében, vagy veszélyezteti a síremléket, jelentenie kell a tulajdonos felé.

A temetőben tilos minden olyan tárgyat elhelyezni, amely akadályozza a sírok közötti közlekedést.

Minden fentebb jelölt szabálysértés feljelentést von maga után.

A temető tulajdonosa és üzemeltetője a röszkei Római Katolikus Egyházközség.

A temető gondozásának felügyeletét a temető tulajdonosa által erre kijelölt személy végzi.

A temetői munkák során (pl. rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált értékekért a temető tulajdonosa felelősséget nem vállal.

A sírhelyek feletti rendelkezési jogosultsággal, a temetést érintő összes üggyel, illetőleg a temető gondozásával kapcsolatos bejelentéseket a röszkei Római Katolikus Plébániahivatalban (Röszke, Felszabadulás u. 89.) kell megtenni irodai nyitvatartási időben (keddtől péntekig 9.00 és 12.00 között).

 

 

I. Temetési helyek megváltási díjai (Érvényes: 2009. október 1-től):

 

Sírbolt 60 évre

 

 

100.000 Ft

Felnőtt sírhely 25 évre

- egyes sírhely

1. sor

17.500 Ft

 

 

2. sortól

15.000 Ft

 

- dupla sírhely

1. sor

35.000 Ft

 

 

2. sortól

30.000 Ft

Gyermeksírhely (12 éves korig) 25 évre

 

 

térítésmentes

 

Rátemetés esetén a sír használati idejének meghosszabbítása miatt az alapdíjak időarányos részét kell fizetni:

 

Felnőtt sírhely 25 évre

- egyes sírhely

1. sor

700 Ft/év

 

 

2. sortól

600 Ft/év

 

- dupla sírhely

1. sor

1400 Ft/év

 

 

2. sortól

1200 Ft/év

 

II. Egyéb díjtételek:

1. Síremlék-állítás engedélyezése: 7.000 Ft/egyes sírhely;

                                                            7.000 Ft/dupla sírhely (az engedély kiállításának költsége a sírhely felett rendelkező hozzátartozókat terheli)

2. Síremlék-állítási munka, ill. gépi sír-tisztítás során a járulékos költségek fedezése: 2.000 Ft  (a vállalkozókat terheli)

 

 

A 2009-ben lejárt sírhelyek listája:

A dokumentum letölthető pdf formátumban,

vagy

megtekinthető a "Csodatévő" újság temetői mellékletében.

<<< Vissza az elöző oldalra                                                                                   Vissza a lap tetejére >>>